CENY POVOLENIEK A ČLENSKÝCH ZNÁMOK PRE ROK 2019

ČLENSKÁ ZNÁMKA DOSPELÝ 29 €
ČLENSKÁ ZNÁMKA MLÁDEŽNICKÁ 17 €
MIESTNE POVOLENIE 43 €
MIESTNE POVOLENIE zľavnené / starobní dôchodcovia,ženy,študenti,RS /
Členovia odkázaní na voziček platia na miestne vody čl.známku+odvod(platný rýb.lístok)
37 €
23€
ZVAZOVÉ POVOLENIE 40 €
Zväzové povolenie je platné iba s miestnym povolením nielen u dospelých , ale aj u deti .

DETSKÉ MIESTNE /OD 6 – DO 15 rokov/ 14 €
DETSKÉ ZVAZOVÉ /OD 6 – DO 15 rokov/ 10 €
ZÁPISNÉ DOSPELÝ 50 €
ZÁPISNÉ MLÁDEŽNICKÉ /Študenti do 25 r./ 10 €
ZÁPISNÉ DETI /do 15 r./ 2 €
BRIGÁDNICKÉ 15 €
RYBÁRSKY PORIADOK 1 €
ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ 1€
PRISPEVOK NA MLADEŽ 2 €

CENY POVOLENIEK PRE ROK 2019 KOMPLET

S členským, brigádnickým, športovou činnosťou,príspevkom na mladež.

MIESTNE POVOLENIE 91 €
ZVAZOVÉ POVOLENIE 131 €
MIESTNE  POVOLENIE /starobní dôchodcovia, ženy , / 70 €
MIESTNE POVOLENIE študenti
73 €
DETSKÉ MIESTNE /OD 6 – DO 15 rokov/ 15 €
DETSKÉ ZVAZOVÉ /OD 6 – DO 15 rokov/ 25 €
ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA - MUSI SA ZAKUPIŤ MIESTNA + ZVAZOVÁ
131 €
Dôch. 110 €

 

Nový člen

DETSKÁ MIESTNA 17 €
DETSKÁ ZVAZOVÁ 27 €
DOSPELÝ MIESTNA 141 €
DOSPELÝ ZVAZOVÁ 181 €
DOSPELÝ ZVAZOVÁ /Starobní dôchodcovia, ženy/ 160 €
DOSPELÝ MIESTNA / starobní dôchodcovia,ženy/
120 €
ŠTUDENTI ZVAZOVÁ
123 €
ŠTUDENTI MIESTNA 83 €

 

 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist