ORGANIZÁCIA

MsO SRZ Michalovce
Námestie osloboditeľov 66
071 01 Michalovce
Telefón: 056/ 6425125
e-mail: srzmichalovce@srzmichalovce.sk, srzmichalovce@mail.t-com.sk

Úradné hodiny a predaj povolení na rybolov od 13.3.2010
Pondelok : 09:00 - 16:30
Utorok :     09:00 - 16:30
Štvrtok :    09:00 - 16:30
Piatok :     09:00 - 16:30

Predaj povolení v rybárskej predajni „Peter“
Pondelok – piatok : 08:00 – 17:00
Sobota :                 09:00 – 12:00

VÝBOR MsO SRZ MICHALOVCE NA FUNKČNÉ OBDOBIE r.2010 – 2013

PREDSEDNÍCTVO

1. Šaffa Vladimír predseda MsO SRZ 0905476859
2. Sisák Ján podpredseda MsO SRZ 0907535701
3. Rudáš Anton, MUDr. tajomník MsO SRZ 0905270939
4. Kačmarský Rastislav
rybársky hospodár MsO SRZ
0905484716

Výbor

1. Angi Peter pokladník 0904857711
2. Tegi Milan zastupca hospodára,čistota vôd
0902368360
3. Hujdič Milan veliteľ rybárskej stráže 0908244632
4. Seman Andrej športový referent 0907075650
5. Ing.Tádian Anton brigád.referent 0915949427
6. Bálint Tibor referent pre kulturu a šport.poduj. 0905420371
7. JUDr.Sabadoš Vladimír Pravné zaležitosti a odkup poz. 0905961722
8. Oravec František, Mgr. člen výboru obv. Sobrance 0907075650
9. Kulčar Štefan zastupca šport.ref.miestne preteky 0915952579

Náhradníci

1. Michal DEMČAK za MsO SRZ Michalovce
2. Ing. Miroslav Marcin za Obv. org. Sobrance
3. Ján Vaľo za Obv. org. Budkovce

Kontrolná komisia MsO SRZ Michalovce na funkčné obdobie r.2010 – 2013

1. Puček Elemír predseda komisie
0904122957
2. Husár Jiři člen
3. Sninský Ľudomír člen

 

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist