Prvé tohtoročné skúšky nových uchádzačov o vstup do Slovenského rybárskeho zväzu na základe podaných prihlášok prebehli dnes 26.2.2019 v Rybárskom dome. Zúčastnilo sa 16 záujemcov. Skúšky s testami boli po prvýkrát z nového zákona 216/18 a novej vyhlášky 381, ktoré nadobudli platnosť dňom 1.1.2019. Po hodinovom poučení a vysvetlení hlavným hospodárom p. Kačmarským bolo vidno, že zúčastnený pristupovali k tejto skúške zodpovedne a materiály mali naštudované výborne. Takto skonštatoval hlavný hospodár , keď pri vyhodnotení skonštatoval , skúškami prešli všetci 16 zúčastnený.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist