Výbor MsO SRZ Michalovce Vás pozýva dňa 30.10.2015 na brigádu v Pozdišovciach. Brigáda bude v prvý deň lovu rýb, nakoľko je tam v tento deň najviac našich členov. Bude sa zberať hlavne odpad na lovných miestach a robiť poriadok v Alankoch.
Za brigádu a pridelenie prác , odvoz smeti sú zodpovední pp. Kačmarský a Balint

 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist