15.10.2015 sme ukončili zarybnenie kaprom K3 na zostávajúcich VN.
Do VN Materiálová jama sme zarybnili 1300kg, VN Budkovce I,II -1400kg, VN Vinianske jazero - 1000kg. Zarybnenia sa zúčastnili - za zarybňovaciu komisiu p.Jožio, za MsO Mi hospodár p. Kačmarský, Za OO Strážske - pp.Tomko, Hostovičák, Tejgi .
Zároveň sme zarybnili aj Laborec č.2 jalcom hlavatým ks 5000 z RADY . Bola to náhrada za úhyn pri Lastomiri.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist